Narzędzia montażowe

Zestaw montażowy

Zestaw z łomem, gwintownikiem i 20 podkładkami dystansowymi do łatwego łączenia desek i zapewnienia idealnych szczelin dylatacyjnych.

SFTOOL